Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji waluty?

ZDROWIE i URODA
Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Inaczej mówiąc, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by zakupić jednostkę pieniądza innego kraju. DEWALUACJA - Przeprowadzona z inicjatywy władz monetarnych (obniżenie kursu waluty danego kraju, w odwołaniu do wartości innych walut. Jej zadaniem będzie zwiększenie konkurencyjności krajowych producentów, gdyż czyni ona ich artykuły tańszymi za granicą. Efekty dewaluacji są krótkie, bowiem mają wpływ na przyrost poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja przeprowadzona w jednym państwie, zachęca pozostałe kraje, będące najważniejszymi partnerami handlowymi, do wykonania dewaluacji w celu ochrony prywatnych rynków.DEPRECJACJA- Jest to zjawisko obniżenia się siły nabywczej waluty. Na rynku lokalnym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości towarów oraz usług, które jesteśmy w stanie zakupić za określoną kwotę. Z reguły będzie ona…
Więcej